** หากลูกค้ามีปัญหาทางด้านเทคนิคในการประมูลอินเตอร์เน็ต โดนทางผู้จัดประมูลจะมีเจ้าหน้าที่เทคนิคคอยให้คำแนะนำกับลูกค้า **
                                          
 :: Email : it@bangkokauctioneers.com    |    :: Tel : 02-7407990-2 ต่อ 14 หรือ 17