ขายรถเครน ราคาถูก สินค้ามือสองนำเข้าจากญี่ปุ่น เครื่องจักร่อสร้าง จัดประมูล จำหน่ายรถเครน รถแม็คโคร |บางกอกอ๊อคชั่น

☁ ประมูลคืออะไร? ทำไมต้องประมูล


  การประมูลคืออะไร ?

 • การประมูล คือ วิธีการขายทรัพย์สินหรือสินค้า โดยการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคา อย่างเปิดเผยในตลาดการประมูลขายเครื่องจักรอุตสาหกรรม อาจจะขายเป็นรายการไป ตั้งแต่ 1 ล็อต ขึ้นไปจนถึงมากกว่า 1000 ล็อต ( จัดเป็นรายการเฉพาะ)
 • การประมูลเป็นการขายสินค้า โดยวิธีการขายสินค้าให้แก่ผู้ที่เสนอราคาสูงสุด (ผู้ซื้อ) ผ่านกลไกการแข่งขันอย่างเปิดเผยในตลาด ที่มีเวลาที่จำกัด การประมูลเป็นหนทางที่ทุกคนทำได้ กำหนดความต้องการ การแข่งขันในสาธารณะ ในแต่ละรายการต้องได้ราคาที่สูงกว่าราคามูลค่าตลาด
 • การประมูลเป็นการสร้างให้เกิดการแข่งขันราคามากที่สุด การประมูลจะเกิดประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีสินค้าจำนวนให้ขายมาก และผู้ซื้อสนใจจำนวนมาก ทั้งนี้ผู้ดำเนินการประมูลอย่างเราทราบว่าการทำตลาดทั่วโลกเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เกิดการแข่งขัน กล่าวคือ การที่สามารถจะดึงดูดผู้ซื้อให้มากขึ้นจะทำให้ราคาขายได้ราคามากขึ้นด้วย
 • ภาพการประมูล

    ทำไมต้องมาประมูล ?

             ด้วยความจำเป็นที่ภาคธุรกิจต้องมีการพัฒนารูปแบบการตลาดให้มีความหลากหลายและเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภค โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องการความรวดเร็วในการขายสินค้า จึงทำให้มีการนำเอาระบบการประมูลเข้ามาใช้ในธุรกิจมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการและนักลงทุนที่เห็นช่องทางในการเป็นตัวแทนการประมูลซื้อ-ขายสินค้าที่กำลังเป็นที่นิยมและความสนใจจากผู้บริโภค จึงทำให้ปัจจุบันนี้มีธุรกิจประเภทประมูลเกิดขึ้นหลายแห่งด้วยกัน ในจำนวนนี้มีทั้งหน่วยงานราชการที่นำเอารูปแบบการประมูลมาใช้ในการขายทอดตลาด หรือแม้แต่บริษัท ที่ขายสินค้าด้วยการประมูลโดยตรง และบริษัทที่เป็นโบรกเกอร์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนการประมูลให้กับผู้ประกอบการทั่วไป

  ภาพการประมูล

    ราคาประมูลกับราคาหน้าลาน แตกต่างกันอย่างไร ?

 • ส่วนใหญ่ราคาประมูลจะถูกกว่า ราคาที่ซื้อหน้าลาน
 • การประมูลจะมีการทดลองรถหรือทดลองเครื่องจักรหลากหลายแบบให้ดู
 • การประมูล จะมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย
 • ซื้อหน้าลาน สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลารอให้ถึงวันที่ประมูล และไม่มีคู่แข่งในการซื้อ-ขาย
 • การประมูล มีคู่แข่งในการประมูลเยอะ อาจจะเสียโอกาสในการซื้อ
 • ราคาสินค้าในการประมูลบางรายการ ราคาอาจสูงกว่าหน้าลาน เมื่อมีการแข่งขันประมูลสินค้านั้นๆ

 •   วิธีการประมูล

  การประมูลจะมีอยู่ 3 ประเภทคือ

  1. การประมูลแบบยกมือในสถานที่จริง

         การประมูลแบบยกมือในสถานที่จริง จะเป็นการประมูลให้เสนอราคาด้วยการยกมือชูหมายเลขบัตร ผู้เข้าร่วมประมูลที่ให้ราคาสูงสุดจะมีสิทธิ์เป็นผู้ซื้อ โดยผู้จัดประมูลจะเป็นผู้ให้สัญญาณสิ้นสุดการประมูลว่าเป็นผู้ชนะ การประมูลหากเกิดกรณีพิพาทระหว่างผู้ร่วมประมูล คำตัดสินของผู้จัดการประมูลถือว่าเป็นที่สุด

  2. การประมูลแบบออนไลน์

         การประมูลแบบออนไลน์ จะเป็นแบบประมูลผ่านเว็บไซต์ หรือ Web Browser ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทางบริษัทจัดประมูลได้ทำขึ้น เพื่อให้ลูกค้าที่สะดวกในการประมูลแบบออนไลน์ ลงทะเบียนและคู่มือการใช้งาน

  3. การประมูลทางโทรศัพท์หรือ Telephone Bid New!

         การประมูลผ่านทางโทรศัพท์หรือ Telephone Bid คือ การประมูลผ่านทางโทรศัพท์ ในกรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกมา และลูกค้าที่ไม่มีความรู้เรื่องคอม หรือใช้มือถือประมูลไม่เป็นผ่านทางอินเทอร์เน็ต สามารถลงทะเบียนล่วงหน้า แล้วถึงเวลาใกล้ๆ Lot ที่จะประมูลเจ้าหน้าที่จะโทรไปเตือน และผู้รับโทรศัพท์ก็จะยกแทนลูกค้าที่ลงทะเบียนไว้แล้ว (โดยจะมีการบันทึกเสียงไว้ด้วย) ขั้นตอนการประมูลทางโทรศัพท์    ถ้าต้องการที่จะเข้าร่วมประมูล จะต้องทำอย่างไร?

         1. ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องแสดงเอกสาร และแจ้งความจำนงที่จะลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมประมูลแก่ผู้จัดประมูล

         2. ผู้เข้าร่วมประมูล จะต้องวางเงินประกัน (ตามวงเงินที่บริษัทจัดประมูลได้กำหนดไว้)

         3. ผู้จัดการประมูลจะออกหมายเลขบัตรเพื่อแสดงการเข้าร่วมประมูล ให้แก่ผู้เข้าประมูลที่ได้ปฏิบัติตามข้อ 1 และข้อ 2

         4. เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถตรวจสอบเครื่องจักรได้ ก่อนวันที่จัดประมูล (ตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดประมูลได้กำหนดไว้)


    ในการประมูลมีเครื่องจักรก่อสร้างอะไรบ้าง? ที่นำมาประมูล

 • ผู้จัดการประมูลก็จะมีเครื่องจักรที่เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง ที่นำเข้ามาประมูล เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ที่มาเข้าร่วมประมูล เช่น รถขุดหรือรถแม็คโคร , รถเครน ,รถบด ,รถดัน ,รถเกรด ,รถปูยาง ,รถตัก , รถยก และอื่นๆ อีกมากมาย
 • รถเครน
  รถขุด
  รถตัก

  รถปูยาง
  รถบดถนน
  รถโฟล์คลิฟท์

   

   

  Tags: การประมูลคืออะไร, ทำไมต้องมีการประมูล, วิธีการประมูล, การประมูลแบบออนไลน์, การประมูลแบบยกมือในสถานที่จริง

  ที่มา : http://international.go-dove.com/th/auctions/about.asp
          : http://www.thitiauction.com/auction.html